Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ENTEGRE SİSTEM POLİTİKASI 
KARSU TEKSTİL KALİTE POLİTİKASI
 
Kaliteli ve zengin ürün yelpazesini,
Araştırmacı yapısıyla,
Rekabet gücüyle,
 Sorumluluk bilinciyle,
 Uluslar arası düzeye taşımaktır.

Karsu Tekstil;

            Tekstil sektöründeki doğal ve rejenere elyaf işleme alanındaki liderliğini sürdürmek amacıyla, paydaşları ile birlikte çalışarak, entegre yönetim sistemini kuruluşun amaç ve bağlamına uygun stratejik yönünü destekleyerek ve sürekli iyileştirerek, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, uygulanabilir şartları yerine getirmeyi ve bu şartların devamlılığını sağlamayı taahhüt eder, ürün yelpazesini genişletecek araştırma çalışmalarıyla yeniliklere ve ilklere imza atmayı sürdürmeyi Kalite politikası olarak benimsenmiştir.

 

İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Politikası
 
        Tehlikeleri daima önceden belirlemek, iş yerimizde çalışan en değerli kaynağımız olan çalışanlarımızın, sağlık ve güvenliğini sağlamak. İş sağlığı ve güvenliği, çevre korunmasına ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem almak ve riskleri azaltmak,

        Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uymayı, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmeyi, çevre amaçlarına ulaşmak için, çevresel performansı artırarak sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

         Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları İş sağlığı & güvenliği ve Çevre konularında sürekli eğitmek. İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmek,

         Ham madde, enerji, yakıt ve su gibi doğal kaynakları mümkün olan en verimli şekilde kullanmak ve sürdürülebilir kaynak kullanımını artırmak,

         Faaliyetleri sonucu oluşan atıkları kontrollü bir şekilde ve özelliklerine uygun olarak uzaklaştırmak, geri dönüşümü mümkün olan atıkların değerlendirilmesini, kirliliğin önlenmesini sağlamak, iklim değişikliğini azaltmaya katkı ve uyum sağlamayı, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunmasını amaçlar.

         Tüm KARSU A.Ş. çalışanları sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasından sorumludur. Görevli yöneticiler bu politikanın kendi birimlerinde uygulanmasını temin etmekle, yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamakla ve bu konulardaki performansımızı geliştirerek şirketimizin kamuoyundaki saygınlığını artırmakla yükümlüdürler.

  

 

GENEL MÜDÜR 

PENGUENTÜRK. A.Ş.