Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI&GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

       Tehlikeleri daima önceden belirlemek, iş yerimizde çalışan en değerli kaynağımız olan çalışanlarımızın, sağlık ve güvenliğini sağlamak. İş sağlığı ve güvenliği, çevre korunmasına ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, meslek hastalığı, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem almak ve riskleri azaltmak,

 

        Çevre ve İş Sağlığı& Güvenliği ve Çevre konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, uluslar arası standartlar doğrultusunda hareket etmek,

 

        Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları İş Sağlığı&Güvenliği ve Çevre konularında eğitmek. İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmek,

 

        Ham madde, enerji, yakıt ve su gibi doğal kaynakları mümkün olan en verimli şekilde kullanmak,

      

        Faaliyetleri sonucu oluşan atıkları kontrollü bir şekilde ve özelliklerine uygun olarak uzaklaştırmak, geri dönüşümü mümkün olan atıkların değerlendirilmesini sağlamak,

    

        Çevre yönetim sistemi performansını sürekli iyileştirerek kirlenmenin önlenmesini sağlamak,

 

Tüm KARSU A.Ş. çalışanları sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasından sorumludur. Görevli yöneticiler bu politikanın kendi birimlerinde uygulanmasını temin etmekle,

Yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamakla ve bu konulardaki performansımızı geliştirerek şirketimizin saygınlığını artırmakla yükümlüdürler.

 

 

PENGUENTÜRK. A.Ş.